Christologie essai dogmatique
Phụ đề: Le Messie
Tác giả: Ch. Duquoc
Ký hiệu tác giả: DU-C
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009531
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 21
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích