Vie de Jésus
Tác giả: François Mauriac
Ký hiệu tác giả: MA-F
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011248
Nhà xuất bản: Flammarion
Năm xuất bản: 1936
Khổ sách: 19
Số trang: 284
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích