Jésus
Tác giả: Jean Guitton
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011308
Nhà xuất bản: Grasset
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 20
Số trang: 447
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích