Đức Giêsu cuộc đời và thời đại
Tác giả: Charles Bricker, Bernard Weisberger, Bryce Walker, Charles Flowers, Lionel Casson, Wendy Murphy
Ký hiệu tác giả: BR-C
Dịch giả: Nguyễn Ước
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008991
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 526
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015519
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 526
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Dẫn nhập: Đức Giêsu và bốn cuốn Phúc âm 9
Chương 1: Ra đời của Đấng cứu độ 23
Chương 2: Vùng đất xáo trộn 44
Chương 3: Giai cấp và quần chúng 92
Chương 4: Cuộc sống thôn làng 131
Chương 5: Giêrusalem, thành thánh 169
Chương 6: Cuộc sống tinh thần 212
Chương 7: Thương mãi và đi lại 252
Chương 8: Xung khắc Tôn giáo 291
Chương 9: Sứ mệnh của Đấng Cứu Thế 335
Chương 10: Truyền bá Phúc Âm 400
Phụ lục: Truyền bá Phúc Âm 400
Sách tham khảo 512