Le Christ notre vie
Tác giả: Gaston Salet, SJ
Ký hiệu tác giả: SA-G
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011307
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 21
Số trang: 201
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích