Đức Kitô, Đấng đổi mới muôn loài
Tác giả: Lm. Dom Vonier
Ký hiệu tác giả: VO-D
Dịch giả: Lm. Paul Vũ Hữu Vị, O.S.B
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000771
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003075
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 5
Chương mở đầu 7
Chương II. Các kho tàng của Tân ước 34
Chương III. Sự vào trong nước 48
Chương IV. Cực đoan đối lập: tà thuyết duy tân 56
Chương V: Thánh linh, của cẩm Tân ước 64
Chương VI. Công tế của Tân ước 75
Chương VII. Máu đào Tân ước 87
Chương Vlll. Bác ái, liên lạc của Tân ước 99
Chương IX. Sự vững bền của các Bí tích Tân ước 108
Chương X. Sự cá nhân tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô 116
Chương XI. Những xác tín của Chúa Giêsu 131
Chương XII. Gia đình Thiên Chúa 145
Chương XIII. Những hứa hẹn thiên chứa 155
Chương XIV. Các hồng ân thiên chứa Tân ước đều có sẵn 165
Chương XV. Những vinh quang tiềm tàng của Tân ước 174
Chương XVI. Các việc thiện trong Tân ước 181
Chương XVII. Kinh nguyện, thiết chế Chúa lập 191
Chương XVIII. Nguồn an ủi Kitô hữu do Tân ước sắm cho 200
Chương XIX. Chủ nghĩa hình thức 209
Chương XX. Hai khuynh hướng 217
Chương XXI. Duy nhất trong khác biệt 228
Chương XXII. Phụng vụ cũ và mới kính thờ phép thánh sùng ân 239
Chương XXIII. Sự tỉnh thức Kitô hữư 248