L'heure de Jésus
Tác giả: G. Courtois
Ký hiệu tác giả: CO-G
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011314
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 22
Số trang: 213
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích