Jesus
Tác giả: David F. Ford, Mike Higton
Ký hiệu tác giả: FO-D
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008857
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 572
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích