Đức Giêsu. Tư tưởng và hành động của Ngài
Tác giả: Jean Potin
Ký hiệu tác giả: PO-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003931
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 29
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề: Đức Giêsu Kitô là ai? 3
CHƯƠNG I: TIN MỪNG VỀ NƯỚC THIÊN CHÚA 7
Các thời kỳ đã mãn 8
Nước Thiên Chúa 9
Nước Thiên Chúa đã gần 11
CHƯƠNG II: NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA CÁC NGƯỜI 15
Trong khi mong chờ sự viên mãn 15
Nhận ra sự hiện diện của Nước Thiên Chúa trong thế giới 18
Hiện diện hoạt động của Nước Thiên Chúa 19
CHƯƠNG III: QUYỀN NĂNG CỦA THÁNH THẦN Ở VỚI NGÀI 21
Phép lạ, dấu chỉ Nước Thiên Chúa đến 22
Chiến đấu với tội lỗi 25
Ý nghĩa hành động của người Kitô hữu 27
CHƯƠNG IV: NHÀ TIÊN TRI DẠY LUẬT MỚI 29
Đức Giêsu và các ký lục 30
Toàn hảo trong Nước Thiên Chúa 31
Môsê mới 33
CHƯƠNG V: HÃY HỐI CẢI 35
Tố cáo tội lỗi 35
Kêu gọi hối cải 38
CHƯƠNG VI: PHÚC CHO NGƯỜI NGHÈO 41
Tình thương của Thiên Chúa đối với người nghèo 41
Mối phúc theo Thánh Luca 44
Mối phúc theo Thánh Matthêu 45
CHƯƠNG VII: KHUÔN MẶT CỦA THIÊN CHÚA 47
Đức Giêsu với người tội lỗi 48
Người phụ nữ tội lỗi đầy tình thương và được tha thứ 49
Người Cha nhân từ 51
Nếu không trở nên như trẻ nhỏ 53
CHƯƠNG VIII: PHẦN CÁC CON, CÁC CON BẢO TA LÀ AI? 54
Đức Giêsu là dấu chỉ Nước Thiên Chúa đến 55
Quyền năng Thiên Chúa hoạt động trong Ngài 57
Đức Giêsu, một con người ở giữa loài người 59
Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống 60
CHƯƠNG IX: ĐỨC GIÊSU VỚI CHA NGÀI 64
Đức Giêsu với gia đình của Ngài 64
Đức Giêsu cầu nguyện 65
Cha với con 66
CHƯƠNG X: CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI TÔI TỚ THIÊN CHÚA 70
Các bài ca về Người Tôi tớ Thiên Chúa 71
Mầu nhiệm của một cái chết 73
CHƯƠNG XI: SỰ TOÀN THẮNG CỦA CON NGƯỜI 75
Niềm hy vọng của Đức Giêsu 75
Con Người 77
Đức Kitô sống lại 79
CHƯƠNG XII: GIÁO HỘI LỚN LÊN 82
Quy tụ lại dân Israel 82
Giáo hội loan truyền Đức Giêsu Kitô 85
Giáo hội nói lên lời tha thứ 88
Giáo hội làm cho Đức Giêsu Kitô hiện diện 91
Giáo hội và Nước Thiên Chúa 95
CHƯƠNG XIII: CỘNG ĐỒNG PHÚC ÂM 96
Một giới răn mới 96
Ai là người thân của tôi? 98
Cơ cấu của cộng đồng Kitô hữu 100
Duy trì sự hiệp nhất 102
KẾT LUẬN 106
CÁC ĐỀ TÀI CHÍNH 109
MỤC LỤC 111