Passion de l'homme, passion de Dieu
Tác giả: Claude Geffré
Ký hiệu tác giả: GE-C
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006853
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 22
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích