The Kingdom of God
Phụ đề: The Message of Jesu Today
Tác giả: John Fuellenbach
Ký hiệu tác giả: FU-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003228
Nhà xuất bản: Orbis books
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích