Đức Giêsu Kitô
Phụ đề: Kitô học căn bản
Tác giả: Yvette Chabert, Roger Philibert
Ký hiệu tác giả: CH-Y
Dịch giả: Phạm Minh Thiện, Phan Mạnh Trinh
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001129
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 254
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 5
Dẫn nhập 7
Chương 1: Một kẻ đã chết mà người ta nói là người đang sống 9
Chương 2: Chúng ta có thể biết được gì về Đức Giêsu Kitô không? 21
Chương 3: Một cuộc sống đặt vấn đề 57
Chương 4: Đức Giêsu Người đem đến một Tin mừng 91
Chương 5: Đấng bị đóng đinh 128
Chương 6: Đấng bị đóng đinh đã phục sinh 163
Chương 7: Đức Giêsu Kitô: Đấng giải phóng và là Đấng Cứu Thế 203
"Còn bạn, bạn nói Thầy là ai?" 245