Focused on Christ
Tác giả: Frank Padilla
Ký hiệu tác giả: PA-F
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000511
Nhà xuất bản: Flame Ministries
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích