Giáo trình Kitô học
Tác giả: Lm. Giuse Thân Văn Tường
Ký hiệu tác giả: TH-T
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006037
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006038
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006039
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006040
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 7
Chương 1: Đời thơ ấu của Chúa Giêsu 21
Bổ túc: Mẹ Maria thụ thai đồng trinh 32
Chương 2: Quãng đời truyền đạo 43
Bổ túc: Phúc Âm về Nước Thiên Chúa 57
Chương 3: Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng 71
Bổ túc: Có thật Chúa Giêsu đã làm phép lạ? 82
Chương 4: Thái độ của Chúa Giêsu 91
Chương 5: Cuộc thương khó - cái chết - sự sống lại 102
Chương 6: Chúa Giêsu xuống âm ti 117
Bổ túc: Cái chết của Chúa Giêsu 123
Chương 7: Bởi trong kẻ chết mà sống lại 136
Chương 8: Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha 148
Chương 9: Ngày sau lại xuống phán xét 151
Chương 10: Chúa Giêsu là tiên tri 159
Chương 11: Chúa Giêsu là tôi tớ Thiên Chúa 168
Chương 12: Chúa Giêsu là Con Người và là Thượng Tế: Vai trò trung gian của CGS 176
Chương 13: Chúa Giêsu là Lời Thiên Chúa 195
Chương 14: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa (thiếu) 202
Chương 15: Thần học về Con Thiên Chua 212
Bổ túc: Lịch sử Kitô học thời các giáo phụ 218
Chương 16: Chúa Giêsu là Đấng cứu thế 262
Chương 17: Chúa Giêsu là Đấng Kitô 278
Kết 293