Đức Giêsu trước khi có Kitô giáo
Nguyên tác: Jesus Before Christianity
Tác giả: Albert Nolan
Ký hiệu tác giả: NO-A
Dịch giả: Lm. Vương Đình Bích
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000797
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003532
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005277
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005285
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005286
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Lời dịch của bản tiếng pháp 7
Chương I : Một nhãn quan mới 17
Chương II: Nữ ngôn của gioan tẩy giả 31
Chương lll: Người nghèo khổ và kẻ bị áp bức 51
Chương IV: Chữa lành 68
Chương \/: Việc tha thứ 80
Chương VI: Nước Thiên Chúa 93
Chương VII: Nước Chúa và tiền bạc 105
Chương VIII: Nước Chúa và uy danh 112
Chương lX: Nước Chúa và quyền hành 122
Chương X: Một “thời gian” mới 131
Chương XI: Nước Chúa đến 150
Chương XII: Chính trị và tôn giáo 168
Chương XIII: Sự cố đền thờ 186
Chương XIV: Sự cám dỗ của bạo lực 199
Chương XV: Vai trò của sự đau khổ và sự chết 209
Chương XVII: Một con người nổi lên 221
Chương XVII : Ra trước tòa. 238
Chương XVIII: Lòng tin ở đức Giêsu 254