The Dharma of Jesus
Tác giả: George M. Soares-Prabhu
Ký hiệu tác giả: PR-G
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003762
Nhà xuất bản: Orbis books
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 24
Số trang: 296
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích