A Marginal Jew
Tác giả: John P. Meier
Ký hiệu tác giả: ME-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2- A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003206
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 20
Số trang: 494
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích