Pauline Christology
Phụ đề: An Exegetical-Theological Study
Tác giả: Gordon D. Fee
Ký hiệu tác giả: FE-G
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008629
Nhà xuất bản: Hendrickson
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 707
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích