Jésus et son pays
Tác giả: M. H. Lelong, OP
Ký hiệu tác giả: LE-M
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011070
Nhà xuất bản: Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 162
Khổ sách: 22
Số trang: 1946
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích