Poverty fof the Kingdom
Tác giả: Jose Cristo Rey Garcia Paredes, CMF
Ký hiệu tác giả: PA-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003629
Nhà xuất bản: Claretian
Khổ sách: 21
Số trang: 42
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích