Kitô học
Tác giả: Felipe Gómez Ngô Minh, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-M
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007616
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007617
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015550
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục  VII
Lời cám ơn VIII
Ký hiệu IX
Thư mục XV
QUYỂN MỘT  
Chương I: Nhập đề Kitô học 1
Chương II: Đấng muôn dân đợi trông: Ktô học trong Cựu ước 27
Chương III: Phục sinh: Điểm khởi của Kitô học 55
Chương IV: Những dạng loại Kitô học trong Cựu ước 103
Chương V: Đức kitô trong tư thế là con người 155