Jesus of Nazareth
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003870
Nhà xuất bản: Image
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích