Chân dung Đức Kitô
Tác giả: Rev. Dominic Nguyễn Phúc Thuần, SSS
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000395
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 20
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương II : Những người nghèo khóvà những người bị áp bức 23
Chương III : Chữa lành 35
Chương IV : Tha thứ 46
Chương V : Nước Thiên Chúa 57
Chương VI : Nước Thiên Chúa và tiền bạc 67
Chương VII : Danh dự trần gian và Nước Trời 74
Chương VIII : Tinh liên đới và Nước Trời 83
Chương IX : Nước Thiên Chúa và quyền bính 97
Chương X : Thời mới 105
Chương XI : Nước Thiên Chúa ngự đến 117
Chương XII : Chúa Giê-su trước vấn đề tôn giáo và chính trị 131
Chương XIII : Biến cố Đền Thờ 146
Chương XIV Xúi giục bạo động 157
Chương XV : Ý nghĩa đau khổ và tử nạn của Chúa 166
Chương XVI. Con người siêu việt 176
Chương XVII : Vụ án Giê-su thành Na-gia-rét 190
Chương XVIII : Niềm tin vào Chúa Giê-su 204