Đức Giêsu Kitô
Phụ đề: Những nguyên tắc căn bản của Kitô học
Tác giả: Roch A. Kereszty
Ký hiệu tác giả: KE-R
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007584
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 310
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007585
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 310
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013101
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 310
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 9
Phần I: Kitô Học Của Tân Ước 19
Chương I: Phương pháp Kitô học theo Kinh Thánh 21
1. Phê bình “Việc Tìm Kiếm Tự Do”, “Việc Tìm Kiếm Mới” và “Việc Tìm Kiếm Thứ Ba” về Chúa Giêsu lịch sử 23
2. Những suy tư về phương pháp viết lịch sử nói chung 39
3. Một lịch sử thần học về Chúa Giêsu 45
4. Những nền tảng lịch sử của đức tin vào Chúa Giêsu 49
a. Tiêu chuẩn của sự khác biệt kép 55
b. Tiêu chuẩn về sự lúng túng 56
c. Phong thái riêng của Chúa Giêsu 57
d. Lời chứng phức tạp 58
e. Tiêu chuẩn về việc giải thích cần thiết 60
Chương II: Cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu 63
A. Việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh 64
B. Sự phục sinh 67
1. Các nguồn 67
a. Lời rao giảng tiên khởi xa xưa nhất về sự phục sinh tỏng giải thích của Phaolô 67
b. Các trình thuật về sự phục sinh trong các Tin Mừng và sách Công vụ 78
2. Những dữ kiện lịch sử liên quan đến Nguồn Gốc Đức Tin vào sự Phục Sinh 86
3. Những giả thiết phủ nhận mọi hình thức phục sinh 89
4. Những giải thích khác nhau về sự phục sinh của Chúa Giêsu 96
5. Sự Phục Sinh trong Thần Học Căn Bản 111
a. Vấn đề nhận thức luận liên quan đến những lần hiện ra 111
b. Tính đáng tin của sự phục sinh 116
Chương III: Khởi đầu của Tin Mừng 123
1. Việc Cưu Mang Chúa Giêsu Đồng Trinh 123
2. “Các anh, chị em của Chúa Giêsu” 130
3. Thánh gia 137
4. Chúa Giêsu có phải là “Con Vua Đavít?” 141
5. Chúa Giêsu năm lên mười hai tuổi trong Đền Thờ 144
6. “Cuộc sống riêng của Chúa Giêsu” trước khi thi hành thừa tác vụ công khai 149
Chương IV: Chúa Giêsu và vương quốc 153
1. Phép rửa của Chúa Giêsu tại Giođan 153
2. Các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu 160
3. Nét chính yếu của thừa tác vụ công khai của Chúa Giêsu 169
4. Sứ điệp của Chúa Giêsu: triều đại Thiên Chúa đã gần 171
5. Các phép lạ của Chúa Giêsu 178
a. Hiện tượng phép lạ trong thừa tác vụ công khai của Chúa Giêsu 169
b. Những nền tảng lịch sử của các trình thuật phép lạ 181
c. Những cân nhắc thuộc triết và thần học 185
6. Việc hóa bánh ra nhiều: một khúc quanh trong thừa tác vụ của Chúa Giêsu? 189
Chương V: Nước Thiên Chúa và cái chết của Chúa Giêsu 193
1. “Xéo đi, Satan!” 193
2. Bữa Tiệc Ly và Nước Thiên Chúa 197
3. “Lạy Thiên Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của tôi, sao Chúa bỏ tôi?” 205
4. Việc tiên báo phục sinh 206
5. Nước Thiên Chúa và sự cùng tận của thế gian này 207
6. Kitô học hoàn toàn tuyệt đối về Chúa Giêsu 214
Chương VI: Sự hiểu biết mầu nhiệm Đức Kitô trong Hội Thánh các tông đồ 231
A. “Theo Kinh Thánh” 233
1. “Trong toàn bộ Thánh Kinh” (Lc 24,27) 233
2. Người Tôi Trung Đau Khổ của Giavê 237
3. Con Người 240
4. Chúa Giêsu, Israel mới thời cánh chung 243
5. Chúa Giêsu với tư cách là Thượng tế và Hy Lễ Hoàn Hảo 244
6. Chúa Giêsu, Đức Mêsia 249
7. Chúa Giêsu là con Ađam và là Ađam cuối cùng 251
8. Chúa Giêsu là sự thần hiện chung cuộc và hoàn hảo của Thiên Chúa 253
9. Sự mới mẻ bất ngờ của Tân Ước 257
B. Chúa Giêsu với tư cách là “Chúa”, “Con Thiên Chúa” và “Thiên Chúa” 259
1. Chúa Giêsu là Chúa 259
2. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa 270
3. Chúa Giêsu là Thiên Chúa 275
4. Giá trị của Cựu Ước với Kitô hữu đương thời 279
Hướng dẫn độc giả cách dùng sách này cho những mục đích khác nhau 285