Le scandale de Jésus
Tác giả: E-B Allo, OP
Ký hiệu tác giả: AL-E
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011068
Nhà xuất bản: Chez Bernard Grasset
Năm xuất bản: 1927
Khổ sách: 19
Số trang: 276
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích