Kitô học qua các tác giả
Tác giả: Karl, Heinz Ohlig
Ký hiệu tác giả: KAR
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002997
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 635
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004901
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 635
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Quyển I: Thời Thượng Cổ 29
Thánh 47
Cựu Ước : THỜI KỲ SƠ KHỞI 48
Kittô học khai sinh và phát triển trong Tân ước 59
Các bản văn của Huấn quyền 69
Các bản văn thần học 101
Những bản văn Kitô giáo đầu tiên sau Tân ước cho đến giữa thế kỷ II 102
Văn chương Kitô giáo và hậu bán thế kỷ II 119
Cuộc Phát triển Kitô học từ đầu thế kỷ III đến Công đồng Nicée (325) 148
Từ Công đồng Nicée đến Công dồng Constantinople I (381) 206
Từ Công dồng Constantinople I đến Công đồng Chalcédoine 248
Kitô học Alexandria 271
Đóng góp của thần học La-tinh 291
Những chi nhánh cuối cùng của tranh luận Kitô học thời trung cổ 327
Những bước phát triển Kitô học thời trung cổ 339
Những bước phát triển Kitô học thời trung cổ 555
Kitô học trong những bước đầu của Kinh viện 371
* Kitô học trong các trường vào thời Kinh viện sơ khai 382
Tư duy kitô học trong Kinh viện cực thịnh 393
Thần học Phan Sinh 413
trong huyền nhiệm và phong trào người nghèo 423
Kitô học trong Kinh viện thời Mạt 432
Thời cận đại và hiện đại 439
Kitô học vào lúc thời hiện đại khai nguyên 441
Kitô học Công Giáo 466
Kitô học vào thời hiện đại 469
Kitô học trong chủ nghĩa sùng tín (piétisme) 478
Kitô học vào thời kỳ lãng mạn 479
Kitô học dưới ảnh hưởng tư duy hiện đại 481
Kitô học trần tục hoá 489
Một vài ví dụ trích từ thần học Tin Lành hiện thời 511
Một vài ví dụ trích từ thần học hiện thời 546
đồng tâm nhất trí trong Kitô học 586
Đối thoại giữa Công Giáo-Cổ và Giáo Hội Chính Thông 589
Kitô học trong thế giới đang phát triển 595
Những bước tiến mới trong Kitô học Phi Châu 614
Kitô học bên Châu Mỹ La-tinh 626