Jesus loves you
Tác giả: Socrates B. Villegas
Ký hiệu tác giả: VI-S
DDC: 232 - Chúa Giêsu và gia đình Ngài - Kitô học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003204
Nhà xuất bản: Anvil Publishing
Số trang: 268
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích