Chúa Kitô luôn mới
Tác giả: Juan Arias
Ký hiệu tác giả: AR-J
Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Quang Quý
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002234
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 120
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002667
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002668
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002669
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: ĐỨC KITÔ LUÔN MỚI  
Mới trong con người   5
Mới trong lương tâm   15
Mới trong tình yêu  29
Mới trong cộng đồng  40
Mới trong chính trị   53
Mới trong giáo hội  65
PHẦN II: ĐỨC KITÔ NHÀ GIẢI PHÓNG  
Nhà giải phóng về nhân đức   77
Nhà giải phóng lề luật  84
Đấng giải phóng khỏi sự cám dỗ   91
Để thực hiện điều tốt   91
Nhà giải phóng khỏi sự sợ hãi  102
Nhà giải phóng khỏi sự đau khổ   110
Niềm vui vì gọi mày tao với Chúa  117