Dẫn vào Kitô học
Phụ đề: Trong các Tin mừng và Hội Thánh tiên khởi
Nguyên tác: Who do you say that I am?
Tác giả: Gerard h. Luttenberger
Ký hiệu tác giả: LU-G
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000251
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 542
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000259
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 542
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000775
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 542
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003062
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 542
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004771
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 542
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần I: Những Nền Tảng Để Làm Kitô Học 19
Chương 1: Kitô Học Là Gì? 21
Kinh Nghiệm Và Sự Hiểu Biết Đức Kitô của Hội Thánh Tiên Khởi 49
Khuôn Mẫu của Truyền Thống Kinh Thánh 51
Việc Hình Thành Truyền Thống Kinh Thánh (1) 91
Truyền Thống Kinh Thánh (2) 157
Phần III: Kitô Học Và Các Môn Đệ Đầu Tiên 207
Chương 5: Kinh Nghiệm về Đức Kitô: Rao Giảng Nước Thiên Chúa 209
Chương 6: Kinh Nghiệm về Đức Kitô: Người Làm Phép Lạ 255
Chương 7: Kinh Nghiệm về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh Và Chết 305
Chương 8: Kinh Nghiệm về Đức Kitô: Phục Sinh Trong Vinh Quang 361
Phần IV: Kitô Học Được Mở Ra Trong Hình Thức Cổ Điển 425
Chương 9: Hiểu Biết Chúa Giêsu Con Người Và Thiên Chúa 427
Một Người Hợp Nhất Vĩnh Cửu Với Thời Gian 471