And they shall name him Emmanuel
Tác giả: C. G. Arévalo, SJ
Ký hiệu tác giả: AR-C
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003685
Nhà xuất bản: Claretian
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 197
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích