Dung mạo Chúa Kitô trong sách Khải huyền
Phụ đề: Thần học Kinh Thánh
Tác giả: Linh Tiến Khải
Ký hiệu tác giả: LI-K
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001644
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014320
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các tước hiệu của Chúa Giêsu Kitô 6
Chúa Kitô và vũ trụ 8
Chờ mong Chúa Kitô 11
1. Gương mặt Chúa Giêsu Kitô 15
2. Chúa Giêsu Kitô phục sinh gặp cắc tín hữu trong buổi cử hành phụng vụ. 21
3. Chúa Giêsu Kitô, Đấng gửi thư cho bẩy giáo đoàn vùng Tiểu Á 28
4. Chúa Gíêsu Kitô phục sinh - bác sĩ chuyên khoa giải phẫu tâm linh. 33
5. Chúa Giêsu Kitô Chiên Con được trao ban quyền thống trị mọi loài. 40
6. Chúa Giêsu Kitô - Chiên Con mở ba dấu ấn đầu tiên 45
7. Chúa Giêsu Kitô - Chiên Con mở ba đấu ấn cuối cùng 51
8. Giáo hội đương đầu với các quyền lực sự dữ 57
9. Ý nghĩa vài hình ảnh biểu tượng của Giáo Hội 64
10. Ý nghĩa các hình ảnh biểu tượng trong cuộc chiến chống lại sự dữ 70
11. Giai đoạn của ba dấu chỉ 82
12. Cuộc đại chiến trên trời và dưới đất 87
13. Dấu chỉ thứ hai: Con Rồng 93
14. Hai Con Thứ, hiện thân của giới chức chính trị gian ác trần gian 97
15. Chiên Con trêu núi thánh Sion 102
16. Tin Mừng vĩnh cửu và ngày phán xét sau hết 108
17. Bài ca chiến thắng của những người được Chúa Kitô phục sinh giải thoát. 112
18. Bảy chén thịnh nộ của Thiên Chúa 119
19. Phụ nữ mãi dâm ngồi trên lưng Con Thú 125
20. Ngày Babylon, phụ nữ mãi dâm bị đánh phạt và hủy hoại tan tành 132
21. Niềm vui chiến thắng của sự thiện 138
22. Chúa Giêsu Kitô Ngôi Lời Thiên Chúa trong trận chiến cách chung thứ nhất. 144
23. Ý nghĩa ẩn số 666 của Con Thú. 148
24. Chiến lược đánh phá của Satan. 151
25. Ý nghĩa dấu ấn của tên phản Kitô trẽn trán và trên tay các thuộc hạ. 155
26. Chuẩn bị cho ngày Chúa Kitô trở lại trần gian. 160
27. Chúa Giêsu Kitô - Chiên Con trong trận chiến cánh chung thứ hai. 165
28. Lý do giải thích án phạt Con Rồng trong thời cách chung. 170
29. Ý nghĩa hình ảnh Con Thú có hai sừng. 174
30. Biến cố phán xét ngày sau hết. 180
31. Cuộc tạo dựng mới. 184
32. Kinh thành Yêrusalern thiên quốc. Lều thánh Thiên Chúa ngự giữa loài người 191
33. Kinh thành Yêrusalem thiên quốc. Tân nương của Chúa Giêsu Kitô Chiên Con 196
34. Dòng sông trường sinh trong vườn địa đàng mới. 202