Để đọc "Đức Giêsu thành Nazareth" của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
Tác giả: Frédéríc Louzeau
Ký hiệu tác giả: LO-F
Dịch giả: Lm. Aug. Nguyễn Văn Trinh
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007941
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007942
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích