Who is Jesus?
Phụ đề: An Introduction to Christology
Tác giả: Thomas P. Rausch, SJ
Ký hiệu tác giả: RA-T
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003884
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 22
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005417
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 22
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích