The Future of Christology
Tác giả: Roger Haight
Ký hiệu tác giả: HA-R
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005420
Nhà xuất bản: Continuum
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích