Jesus and the Politics of Interpretation
Tác giả: Elizabeth Schussler Fiorenza
Ký hiệu tác giả: FI-E
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010154
Nhà xuất bản: Continuum
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Introduction: The Historical-Jesus and the Politics of Meaning
Chapter
1 . Who Do They Say I Am?
The Quest for the Historical-Jesus
2 . Jesus Matters;
Historical and Theological Approaches
3 . In Search of the “Real” Jesus:
The Social-Scientific Quest
4. Of Specks, Beams, and Methods: Anti-Judaism and Antifemmism
5. To Realize the Vision:
Feminist Jesus Discourses
Index