Tưởng niệm Đấng Cứu Thế
Tác giả: Bruno Forte
Ký hiệu tác giả: FO-B
Dịch giả: Lm. Micae Trần Đình Quảng
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003509
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004925
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập: Đấng sống trong ta 9
1.Đức Giêsu, con người tự do 25
2.Chúa Cha cho ta trở thành người tự do 42
3.Thập giá, Tin mừng về sự đau khổ 54
4.Người môn đệ của thập giá 69
5.Ba ngôi, lịch sử vĩnh cửu của tình yêu 77
6.Đức Maria, hình ảnh của mầu nhiệm 87
7.Giáo hội, hình ảnh của Ba Ngôi 98
8.Đối thoại trong tình yêu 111
9.Đức Kitô là Con Đường, Sự Thật và Sự Sống 121
10.Thánh Thể và truyền giáo 138
Kết luận: Mầu nhiệm kinh nguyện trong Thiên Chúa 149