Quá trình phát triển tín điều Kitô học
Tác giả: Bernard Sesboué, SJ
Ký hiệu tác giả: SE-B
Dịch giả: Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000602
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 298
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000603
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000604
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002658
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003015
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004968
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn Nhập : Đối Tượng, Vị Trí Và Quá Trình Phát Triển Tổng Quát 5
Chương I : Tuyên Xưng về Đấng Siêu Độ 17
PHẦN I : ĐỨC KITÔ NƠI KẾ ĐỒ TẾ THẾ 31
Chương II: Xác Thể của Đức Kitô Là Người Đến Mức Độ Nào 33
Chương III: Nhân Tính của Đức Kitô Có Được Sự Thánh Thiện Như Thế Nào? 45
Chương IV: Trong Tư Cách Là Người, Tâm Hồn của Đức Kitô Như Thế Nào ? 57
PHẦN II : ĐỨC KITÔ, QUA LĂNG KÍNH HỮU THỂ HỌC 71
Chương V : Con Được Sinh Ra Như Con Người 73
Chương VI: Chỉ Một Ngôi Vị Nơi Hai Bản Tính 99
Tư Cách Riêng của Mỗi Bản Tính 127
PHẦN III :ĐỨC KITÔ, QUA LĂNG KÍNH NHÂN LOẠI HỌC. 157
Chương VIII: Chung Quanh Sự Kết Hợp Do cấu Thành 165
Vấn Nạn 1 : Sự Kết Hợp Do cấu Thành 166
Vân Nạn 2 : Ba Quan Điểm về Thể Thức Kết Hiệp Của Người Latinh 175
Vấn Nạn 3 : Sự Thống Nhất Hữu Thể Nơi Đức Kitô 180
Vân Nạn 4 : Sự Thống Nhất Trong Ý Thức về Mình Nơi Đức Kitô 189
Được Xem Xét Qua Chiêu Kích Hiện Sinh 197
Hiểu Gì về Tư Cách Mình Là Đấng Trung Gian 213
Vấn Nạn 1 : Khủng Hoảng Agnoete 213
Vấn Nạn 2 : Thần Học Kinh Viện Và Ba Loại Kiến Thức Nơi Đức Kitô 225
Của Thân Phận Loài Người của Đức Kitô 239
Do Hai Bản Tính Nơi Đức Kitô 261
Không Phải Là Nghĩa Tử của Thiên Chúa 287