Jesus of Nazareth
Tác giả: William Barclay
Ký hiệu tác giả: BA-W
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009567
Nhà xuất bản: Ballantine Books
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 19
Số trang: 133
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Thất Lạc
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích