Le Christ cet inconnu
Tác giả: Th. Quoidbach
Ký hiệu tác giả: QU-T
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011157
Nhà xuất bản: Librairie Vanderlinden
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 22
Số trang: 363
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012193
Nhà xuất bản: Librairie Vanderlinden
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 23
Số trang: 363
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích