Christology as Narrative Quest
Tác giả: Michael L. Cook
Ký hiệu tác giả: CO-M
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003860
Nhà xuất bản: The Liturgical Press
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích