Các sách Phúc âm và cuộc đời Chúa Giêsu
Nguyên tác: Les evagiles et la vie de Jesus
Tác giả: Xavier Leon Dufour
Ký hiệu tác giả: DU-L
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001603
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 526
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001762
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 526
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008432
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 526
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013383
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 526
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Biểu hiện tương phản của con người Đức Giêsu 9
Các nguồn sử liệu về Đức Giêsu 14
Phê bình văn học và nguồn cảm hứng của Thánh kinh 20
Tính cách lịch sử của các Phúc âm 30
Mục đích và phương pháp 30
Chương I: Các Phúc âm và Phúc âm 38
Bản thống kê các Phúc âm 38
Các phúc âm và truyền khẩu 44
Các sách Phúc âm và lý trí con người 50
Chương II: Đức Giêsu và các nhà thần học Tân ước 58
Mầu nhiệm vượt qua và cuộc đời của Đức Giêsu 59
Phaolô và lịch sử Đức Giêsu 59
Đức Giêsu trong thư gửi người Do Thái 68
Đức Giêsu trong thư thứ nhất của Gioan 72
Chương III: Các Phúc âm và phê bình ngoại vi 76
So sánh với môi trường ngoại Kitô giáo 77
Môi trường Do Thái 80
So sánh với nền thần học Phaolô 84
Môi trường ngôn ngữ của Phúc âm 86
Chương IV: Phúc âm theo thánh Gioan 94
Một Phúc âm 98
Một bằng chứng 106
Hiện tại và quá khứ 110
Sự hiện diện của quá khứ 121
Lịch sử Đức Giêsu và lịch sử tính của thuật trình 131
Chương V: Phúc âm theo thánh Matthêu 142
Đức Kitô và Giáo hội của Ngài 145
Giáo hội của Matthêu 153
Chương VI: Phúc âm theo thánh Marco 166
Người kể chuyện 171
Giáo lý viên 179
Thánh sử 181
Lịch sử của Đức Giêsu và lịch sử tính 186
Chương VII: Phúc âm theo thánh Luca 188
Người của truyền thống 191
Nhà thần học của lịch sử 197
Thánh sử của Chúa Thánh Linh 205
Chương VIII: Thể văn của bốn Phúc âm 213
Phúc âm có phải là những cuốn minh giáo không? 218
Chương IX: Từ các Phúc âm 224
Lên tới các truyền thống tiền nhất lãm 224
Phân tích văn học 224
Trình bày các sự kiện nhất lãm 225
Việc giải thích truyền thống nhất lãm 233
Chương X: Từ các Phúc âm 243
Đến các truyền thống tiền nhất lãm 243
Giáo hội và các nhân chứng của Đấng Phục sinh 246
1. Các nhân chứng 249
2. Giáo hội của các nhân chứng 252
Phúc âm trước khi có các sách Phúc âm 270
Môi trường thừa sai 280
Việc viết Phúc âm thành văn 286
Chương XI: Tại nguồn gốc của truyền thống 298
Truyền thống thánh của Đức Giêsu 301
Đức Giêsu Nazareth và nhóm mười hai 310
Linh hồn của cộng đồng tiền vượt qua 312
Về truyền thống của Đức Giêsu 314
Hoạt động truyền giáo của cộng đồng tiền vượt qua 316
Nội dung truyền giáo tiền vượt qua 319
Cơ cấu của cộng đồng tiền vượt qua 328
Chương XII: Cuộc điều nhiên về Đức Giêsu Nazareth 328
Phê bình lịch sử về các truyền thống 328
Các thuật trình Phúc âm và 343
Các sự kiện trong quá khứ 343
Hoàn cảnh các biến cố 363
Cách bố cục về cuộc đời Đức Giêsu 374
Chương XIII: Điều nghiên về Đức Giêsu Nazareth 386
‘Thế còn các con, các con nói Thầy là ai’ 386
Nước Thiên Chúa đã khởi sự 393
1. Triều đại hôm nay 395
2. Thiết lập triều đại 404
3. Hướng về vương quốc sắp tới 409
Tỏ cho biết Cha 415
1. Sự hiện diện của Cha 415
2. Giống các trẻ thơ 420
3. Người Con 427
Dân Thiên Chúa 432
1. Vương quốc sẽ đến 433
2. Giáo hội của Đức Giêsu 447
3. Cuộc hiến tế của tôi tớ Thiên Chúa và giao ước mới 454
Sự sống lại của Đức Giêsu, câu trả lời của Thiên Chúa 461
1. Việc rao giảng của các Tông đồ 466
2. Các thuật trình Phúa âm 468
3. Kết luận 473
Chương XIV: Gặp gỡ Đức Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta 475
Dưới ánh sáng Thánh Linh 477
Ý nghĩa của lịch sử 482
Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta 493
1. Gắn bó với Đức Giêsu 498
2. Đức Giêsu là Cha 498
Phần kết 507
Đức Giêsu của lịch sử hay Đức Giêsu của niềm tin? 509
Mầu nhiệm Đức Giêsu 515