Jésus notre modèle
Tác giả: R. P. Louis Colin, CSsR
Ký hiệu tác giả: CO-R
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011570
Nhà xuất bản: Veni, sequere me
Khổ sách: 19
Số trang: 379
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012404
Nhà xuất bản: Éditions Saint - Paul, Paris
Khổ sách: 19
Số trang: 359
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích