Những sai lầm hiện nay về Chúa Giêsu Kitô
Tác giả: Lm. Fx. Tân Yên
Ký hiệu tác giả: TA-Y
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002808
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003103
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004779
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
1. Về mạc khải 7
2. Về đức tin 17
3. Về ơn linh hứng 35
4. Chối bỏ tính duy nhất và ơn cứu độ của Chúa Giêsu 36
5. Về Chúa Giêsu không phải là một Đấng phổ quát và hữu nhất vô nhị 60
6. Thiên Chúa Toàn Năng 70
7. Chúa Giêsu Kitô lúc ở trần gian 79
8. Về Giáo hội 88
9. Các tôn giáo ngoài Do-thái giáo và Ki-tô giáo 117
10. Phụ thêm 133
1) Hindu - Kitô giáo 133
2) Giáo hội Công Giáo 135
3) Đạo trung dung với tôn giáo độc thần 138
4) Thần học Âu Châu và thần học Á Châu 142