Bàn về con đường đi tìm Thượng đế của Descartes
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Nguyễn Văn Đoàn
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011077
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 27
Số trang: 37
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  
CHƯƠNG 1. CON ĐƯỜNG ĐI TÌM THƯỢNG ĐẾ CỦA CÁC TRIẾT GIA  
1.1. Thời Thượng cổ 6
1.1.1. Socrate 6
1.1.2. Platon  7
1.1.3. Aristote 9
1.2. Thời trung cổ 11
1.2.1. Thánh Augustino 12
1.2.2. Thánh Anselmo . 12
1.2.3. Thánh Thomas 13
1.2.4. Chân phúc Duns Scot 15
Tiểu kết 16
CHƯƠNG 2. DESCARTES - THÂN THẾ VÀ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC  
2.1. Thân thế và sự nghiệp 17
2.2. Tư tưởng 19
2.2.1. Phương pháp hoài nghi 20
2.2.2. Con người 20
2.2.3. Thượng đế  21
2.2.4. Vũ trụ  21
Tiểu kết 22
CHƯƠNG 3. CON ĐƯỜNG ĐI TÌM THƯỢNG ĐẾ CỦA DESCARTES  
3.1. Từ hoài nghi đến chân lý nền tảng  23
3.2. Chứng minh sự hiện hữu của Thượng đế 29
3.2.1. Lý chứng dựa vào ý tưởng của ta về Thượng đế 29
3.2.2. Lý chứng dựa vào sự bất toàn của tôi  31
3.2.3. Lý chứng hữu thể học 33
3.2.4. Các vấn nạn và luận bàn 34
KẾT LUẬN  
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO