Vấn đề Thượng Đế trong triết học Nietzsche
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trịnh Văn Cừ
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009826
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 28
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 2
1. Lý do chọn đề tài 2
2. Giới hạn đề tài thực hiện 2
3. Phương pháp trình bày đề tài 3
4. Mục đích đề tài nhắm tới và mong ước khi thực hiện 3
Chương 1: NỀN TẢNG VÀ SỰ NGHIỆP TRIẾT HỌC NIETZSCHE 4
1. TIỀN ĐỀ CHO SỰ RA ĐỜI TRIẾT HỌC NIETZSCHE 4
a. Nước Đức thời Nietzsche 4
b. Triết học 5
c. Gia đình 6
2. CON NGƯỜI VÀ TƯ TƯỞNG 8
a. Con người 8
b. Tư tưởng 10
Chương 2: THƯỢNG ĐẾ TRONG TRIẾT HỌC NIETZSCHE 12
1. QUAN NIỆM VỀ THƯỢNG ĐẾ 12
a. Những ảnh hưởng tới tư tưởng của Nietzsche 12
b. Thượng Đế dưới cái nhìn của Nietzsche 13
c. Ý nghĩa của quan điểm Thượng Đế chết 15
2. CÁI CHẾT CỦA THƯỢNG ĐẾ  
a. Lý do 16
b. Xây dựng chân lý mới 18
Chương 3:  HỆ LỤY CỦA TƯ TƯỞNG “THƯỢNG ĐẾ CHẾT” 23
1. HÌNH THÀNH LÝ THUYẾT NGƯỜI HÙNG 23
2. HƯ KHÔNG LUẬN 24
3. TƯƠNG ĐỐI HÓA VỀ LUÂN LÝ 26
KẾT LUẬN 27
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 28