Vai trò của gia đình Việt Nam trong việc giáo dục lễ nghĩa cho trẻ vị thành niên
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Tuyên
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008780
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 38
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬP ĐỀ 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Đối tượng nghiên cứu 2
3. Phạm vi nghiên cứu 2
4. Mục đích nghiên cứu 2
5. Phương pháp nghiên cứu 2
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ LỄ NGHĨA  
I.  Sự hình thành “Lễ” 3
II.  Quan niệm Lễ xưa và nay 5
1. “Lễ” theo Nho giáo xưa 5
2. Lễ trong văn hóa Việt ngàv nay 7
III.  Mục đích của Lễ 11
1. Lễ để hàm dưỡng tính tình 11
2. Lễ để giữ cho tình cảm hợp với trung đạo 12
3. Lễ để phân định lẽ phải trái 12
4. Lễ để tiết chế 13
CHƯƠNG II: VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC LỄ NGHĨA   
I. Khái niệm Giáo dục 15
1. Giáo dục là gì 15
2. Giáo dục theo quan niệm xã hội 16
3. Trẻ vị thành niên ngày nay 17
II. Thực trạng giáo dục trong gia đình Việt Nam 17
1. Nhìn nhận chưa đúng về giáo dục trong gia đình 17
1.1. Cha mẹ thiếu quan tâm và trách nhiệm đối với việc giáo dục con cái 17
1.1.1. Cha mẹ coi nhẹ giáo dục 18
1.1.2. Coi việc giáo dục Lề Nghĩa là của nhà trường 18
1.1.3. Cha mẹ quan tâm không đúng cách 20
1.2. Cha mẹ thiếu ý thức và kiến thức giáo dục 20
1.2.1. Cha mẹ không có khả năng và kiến thức sư phạm 20
1.2.2. Cha mẹ lạm dụng roi đòn để dạy con cái 21
2. Ảnh hưởng xấu trong việc giáo dục trong gia đình Việt Nam 21
2.1. Mâu thuẫn trong gia đình 21
2.2. Cha mẹ sống không gương mẫu 22
3. Tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục cho con cái 23
3.1. Gia đình là trường học đầu tiên 23
3.2. Quyền và bổn phận của cha mẹ 23
III. Định hướng giáo dục Lễ Nghĩa trong gia đình Việt Nam 24
1. Môi trường giáo dục và bầu khí giáo dục 24
1.1. Môi trường giáo dục 24
1.2. Bầu khí giáo dục trong gia đình 24
2. Thái độ giáo dục 25
2.2. Cha mẹ tạo sự tin tưởng 25
2.3. Cha mẹ cần lắng nghe và đồng cảm 26
2.4. Cha mẹ kiên trì đồng hành 26
2.5. Cha mẹ cần cương nghị 26
3. Nội dung và hình thức giáo dục Lễ Nghĩa trong gia đình 27
3.1. Hình thức 27
3.2. Nội dung 27
3.2.1. Giáo dục theo tâm lý lứa tuổi 28
3.2.2. Giáo dục nhân bản cho con cái 28
3.2.2.1. Biết chào 28
3.2.2.2. Biết kính trọng 29
3.2.2.3. Biết vâng lời 30
3.2.2.4. Biết nói lời cám ơn 30
3.2.2.5. Biết nói lời xin lỗi 31
3.2.2.6. Biết kính nhớ tổ tiên 31
KẾT LUẬN 33