Tang lễ Việt Nam truyền thống trong việc hội nhập của người Công giáo
Tác giả: Chủng Sinh Vinh Sơn Ngô Văn Quyến
Ký hiệu tác giả: NG-Q
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008765
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 45
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬN XÉT CỦA CHA GIÁO HƯỚNG DẪN 1
LỜI TRI ÂN 2
DẪN NHẬP 5
A.         TANG LỄ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 7
I.          QUAN NIỆM CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 7
1.          Lúc lâm chung 8
a.          Thụy hiệu 9
b.          Chúc khoáng 9
2.          Khiết xỉ 9
3.          Hạ tịch 10
4.          Phục hồn 10
5.          Hồn bạch 10
6.          Mộc dục 10
II.          CHUẨN BỊ TANG LỄ 11
1.          Lập tang thủ và phụ chủ 11
2.          Lập tướng lễ, hộ tang, tư thư, tư hóa 12
3.          Làm cáo phó 12
4.          Chuẩn bị trị quan và các phụ gia cần thiết 13
III.         TIẾN HÀNH TANG LỄ 14
1.          Lễ phạt mộc 14
2.          Lễ phạn hàm 15
3.          Lễ khâm liệm 16
4.          Lễ nhập quan 17
5.          Lễ thành phục 18
6.          Báo tang 20
a.          Ban nhạc lễ 21
b.          Phúng viếng 22
c.         Tế vong, tế cơm 23
IV.        ĐẠI LỄ AN TÁNG 23
1.         Chuẩn bị nơi an nghỉ 23
2.         Quay cữu và yết tổ 24
3.         Nghi thức phát dẫn 24
4.         Hạ huyệt 25
V.         SAU TANG LỄ 26
1.         Ãp mộ và viếng mộ 26
2.         Giỗ 7 ngày và chung thất 27
3.         Giỗ bách nhật và giỗ đầu 27
4.         Giỗ đại tường 27
5.         Lễ trừ phục 28
6.         Giỗ thường hằng năm 28
7.         Cải táng và nguyên do cải táng 28
B.        TANG LỄ NGƯỜI CÔNG GIÁO SAU CÔNG ĐỒNG VATICAN II  
30
I.          QUAN NIỆM VỀ CÁI CHẾT THEO KITÔ GIÁO 30
1.         Chết là kết thúc cuộc sống nơi trần thế 30
2.         Chết là trở về với Chúa 31
II.         TANG LỄ THEO GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI 32
1.         Lễ nghi Phụng vụ 33
2.         Sách nghi thức an táng 33
III.        TANG LỄ SAU CÔNG ĐỒNG VATICAN II 34
1.         Đối chiếu tang lễ cổ truyền dân tộc và tang lễ Kitô giáo 34
2.         Thực trạng tang lễ ngày nay của người Công giáo 3 5
3.         Tang lễ của người Công giáo sau Công Đồng Vatican II 36
IV.         HƯỚNG NHÌN MỚI VỀ TANG LỄ CỦA KITÔ HỮU 38
1.         Loại trừ những hủ tục và mê tín 38
2.         Gìn giữ và phát huy những lễ nghi đậm nét Kitô giáo 39
3.         Tang lễ cổ truyền in đậm nét hội nhập nơi giáo huấn của Giáo Hội   40
KẾT LUẬN 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 44