Những danh tác vượt thời gian của triết học tâm linh
Phụ đề: Sự thức tỉnh nội tâm và mở rộng nhận thức
Tác giả: Tom Butler, Bowdon
Ký hiệu tác giả: BU-T
Dịch giả: Liên Phương, Minh Đức
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006411
Nhà xuất bản: Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 439
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007371
Nhà xuất bản: Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 439
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007670
Nhà xuất bản: Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 439
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 9
1. Abraham Joshua Heschel   
Ngày Sa bat (The Sabbath- 1951) 28
2. Alduos Huxley  
Công thức nhận (The Doors of Perception - 1954) 35
3. Black Elk  
Những hình ảnh của Black Elk (Black Elk Speaks - 1932) 45
4. Carl Gustav Jung   
Ký ức, mộng mị và phóng chiếu (Memories, Dreams, Reflections -1955) 53
5. Carlos Castaneda  
Hành trình đến Ixtlan (Journey to Ixtlan -1972) 62
6. Chogyam Trungpa  
Mổ xẻ chủ nghĩa duy vật tâm linh (Cuntting though Spiritual  Materialism -1973) 69
7. Clive Staples Lewis  
Những lá thư của Screwtape (The Screwtape Latters -1942) 78
8. Dag  Hammarrskjold  
Những dấu chỉ (Markings -1963) 85
9. Dan Millman  
Con đường của chiến sĩ hoà bình (The Way of The Peaceful Warrior - 1989) 91
10. Daniel C. Matt  
Kabbalab tinh tuý (The Essential Kabbalah -1994) 100
11. Eckhart Tolle   
Sức mạnh của hiện tại (The Power of Now -1998) 109
12. Emanuel Swedenborg  
Thiên đường và địa ngục  (Heaven and Hell - 19758) 117
13. Epicterus  
Sách tóm tắt (Enchirition - thế kỷ thứ nhất)  127
14. Fritjof Câp  
Đạo của vật lý (The Tao of Physics - 1976)   135
15. Gary Zukav  
Nơi ngự trị của tâm hồn (The Seat of The Soul - 1990)   144
16. Georgi Ivanovich Gurdjieff  
Gặp gỡ những người xuất chúng (Meeting with Remarkble - 1960)   153 
17. Ghazzali   
Thuật giả kim của hạnh phúc (The Alchemy of Happiness - 1097)  162 
18. Gilbert Keith Chesterton    
Thánh Francis thành Assisi (St. Francis of Assisi - 1922)  171
19. Helen Schucman và William Thetfford   
Giáo trình mầu nhiệm (A Course in Miracles - 1976) 180 
20. Hermann Hesse   
(Tất Đạt Đa) Siddartha - 1922  188 
 21. Idries Shah  
Con đường của đạo Sufi (The way of the  Sufi - 1968)  196
22. James Redfield  
Tiên tri Celestine : Một cuộc mạo hiểm (The Celestine Prophecy: An Adventure - 1994 204 
23. Jiddu Krishnamurti  
Suy gẫm về những điều này (Think on these Things - 1964)  211
24. John O'Donehue  
 Anam Cara - 1997 220 
25. Kahlil Gibrab  
Nhà tiên tri (The Prophet - 1923) 228
26. Ken Wilber  
Một nguyên lý cho vạn sự (A Theory of Everything - 2000 236
27. Malcolm X  
Tự nguyện của Malcolm X (The Autobiography of Malcolm X - 1965) 245
28. Margery Kempe  
Sách của Margery Kempe (The Book of Margery Kempe - 1436 256
29. Mẹ Teresa  
Con đường đơn sơ (A Simple Path - 1994) 264
30. Michael Newton  
Hành trình của linh hồn (Journey of Souls - 1994) 273
31. Miguel Ruiz  
Bốn thoả thuận (The Four Agreements - 1997) 282
32. Mohandas Gandhi  
Tự truyện (An Autobiography - 1927) 289
33. Muhammad Asad  
Đường đến Mecca (The Road to Mecca - 1954) 297
34. Neale Donald Walsch   
Đối thoại với Thượng đế (Conversations With God - 1995) 306
35. Paramahansa Yogananda  
Tự nguyện của một Yogi (Autobiography of A Yogi - 1946) 314
36. Pema Chôdron   
Những nôi chốn khiến bạn sợ hãi (The Places that Scare You - 2001  322
37. Ram Dass  
Sống trong hiện tại (Be Here Now - 1971) 330
38. Richard Back  
Hải âu Jonathan Livingston (Jonathan livingston Seagull - 1970) 337
39. Richard Maurice Bucke  
Nhận thức vũ trụ (Cosmic Consciousness - 1901) 343
40. Robert Warren  
Sống có mục đích (The Purpose - Driven Life -2002) 351
41. Robert M. Pirsig  
Thiên và nghệ thuật bảo trì xe máy (Zen and the Art of Motorcycle Maintenance - 1974) 359
42. Shunryu Suzuki  
Tâm thiền định, tâm của người mơi bắt đầu (Zen Mind, Beginner's Mind - 1970) 366
43. Simone Weil  
Chờ đợi thượng đế (Waiting For God - 1951) 374
44. Starhawk  
Vũ trụ quay tròn (The Spiral Dance - 1979) 382
45. Teresa thành Avila  
Thành trị nội tâm (Interior Castle - 1577 391
46. Thánh Augustine   
Thú tội (Confessions - 400) 399
47. Thích Nhất Hạnh  
Huyền nhiệm của chú tâm (The Miracle of Mindfulness - 1975) 407
48. Trang Tử  
Trang Tử kinh (The Book of Chuang Tzu - thế ký thứ IV) 415
49. William James   
Sự đa dạng của trải nghiệm tôn giáo (The Varieties of Religious Experience - 1902) 423
50. WIliam Somerset Maugham  
Lưỡi dao cạo (The Razor's Edge -1944) 432