Những danh tác vượt thời gian của triết học tâm linh
Phụ đề: Sự thức tỉnh nội tâm và mở rộng nhận thức
Tác giả: Tom Butler, Bowdon
Ký hiệu tác giả: BU-T
Dịch giả: Liên Phương, Minh Đức
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006411
Nhà xuất bản: Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 439
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007371
Nhà xuất bản: Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 439
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007670
Nhà xuất bản: Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 439
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích