Khoa học và triết học Hy lạp cổ đại
Tác giả: Alan C. Bowen
Ký hiệu tác giả: BO-A
Dịch giả: Trung tâm dịch thuật TP. HCM
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000869
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 458
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002905
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 458
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004954
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 458
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005214
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 458
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005289
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 458
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005343
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 458
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Giới thiệu tác giả các bản tham luận 9
Charles H. Kahn 15
Alexandr P. D. Mourelatos 30
Joseph Owens. CSsR 58
Robertg. Turnbull 75
Ian Mueller 100
D.H. Fowler 160
Wilbur R. Knorr 189
Alan C. Bowen 255
Andrew d. Barkera 291
J.L. Ber ggen 354
G. E. R. Lloyd 389
James G. Lennox 407