Philosophy in a New Key
Phụ đề: A Study in the symbolism of reason, rite, and art
Tác giả: Susanne K. Langer
Ký hiệu tác giả: LA-S
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004699
Nhà xuất bản: Harvard University Press
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 19
Số trang: 256
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích